Иако беше сменета десничарската влада на ВМРО-ДПМНЕ, проблемите со човековите права на ЛГБТИ лицата во Македонија остануваат.

Интересот и брзината за нивно решавање секако зависи од волјата на новата Влада, но и од притисоците на граѓаните врз истата за решавање на овие проблеми.

Да ја зголемиме видливоста на ЛГБТИ лицата во Македонија, во Месецот на гордоста, барем во очите на Владата и државните институции, преку кибер-активизам.

Активирајте ја Фејсбук “реакцијата”, знамето во боите на виножитото со кликање лајк на страницата [email protected].

Потоа појдете на официјалната Фејсбук страница на Владата на Република Македонија и кликајте реакции, со ЛГБТИ знамето на сите објави на Владата во месец јуни, месецот на гордоста.

На овој начин би ја потенцирале потребата од итно решавање на проблемите со кои се соочува една од најмаргинализираните и најдискриминирани заедници во државата.