Беше објавен предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација. Веќе беше објавено дека сексуалната ориентација влегува во Законот како основ на дискриминација. Дали Законот ќе го опфати и родовиот идентитет?

И.Ц.: Да. Од сознанијата кои јас ги имам новиот закон ги опфаќа и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Сепак, тоа е само предлог-закон кој до Собанието го доставува Министерството за труд и социјална политика. Останува да видиме дали Собранието ќе го изгласа и усвои законот и во каков облик. Јас искрено сум оптимист и верувам дека после 7 годишна битка ќе добиеме закон каков што граѓаните бараа. Постоечкиот закон, не содржеше формална забрана за постапување по дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Напротив, само ние во Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, имаме испратено голем број на претставки за дискриминација врз овие основи. Промената во законот ќе покаже политичка волја и ќе ги охрабри ЛГБТИ луѓето во користење на демократските механизми и институциоалната заштита од дискриминација.

Новиот закон ќе ја реформира и Комисијата за заштита од дискриминација која можеби досега и не беше на висина на задачата. Што значат промените во истата?

И.Ц.: Законот носи низа промени кои би требало да ја гарантираат стручноста, квалитетот и независноста на ова тело, односно на Комисијата за заштита од дискриминација. Во моментов, во Комисијата, голем број членови, не само што не се стручни туку и самите се луѓе кои го користеле јазикот на дискриминацијата. Нивниот мандат се уште тече, но од суштинско значење е овие луѓе итно да се отстранат од оваа позиција. Покрај законските измени, Комисијата ќе има тешка задача да ја врати довербата кај граѓаните и да се покаже како вистински механизам кој ги штити обичните луѓе, а не политичките, медиусмките или бизнис елити.

Дали новиот Закон и реформираната Комисија конечно ќе стават крај на дискриминаторска реторика во официјалните учебници во школите во Македонија?

И.Ц.: За жал, ниту новиот закон, ниту новата комисија нема да значат ставање конечна точка на проблемот со дискриминација во образованието. Законот и Комисијата можат да бидат уште една алатка со која ќе се бориме, но решението на проблемот со образованието мора да произлезе од Министерството за образование и наука (за основно и средно образование) и Универзитетите и Ректоратите или новиот закон за високо образование. МОН најави веќе ревизија на учебници, но освен најавата друг чекор не сме виделе. Образованието е клучно поле за целокупното општестевно, политичко и економско живеење, но во моментов не гледам желба и волја да се започне со сериозни и суштински реформи. Без тоа, џабе е сѐ.

Законот за спречување и заштита од дискриминација вклучува и заштита при социјална сигурност како и пристап до добра на групите кои се вклучени, дали ова само по себе значи отворање пат кон донесување закон за истополов брак или заедница?

И.Ц.: Бракот, семејството како и семејниот живот не се регулираат во закон за недискриминација. Овој закон нема никако да делува во процесот на носење на закони со кој се регулираат истополовите односи. Тоа е важно прашање за кое е потребно да се размислува преку интервенции во законот за семејство.

Ќе значи ли Законот воведување на задолжително сеопфатно сексуално образование?

И.Ц.: Законот за спречување и заштита од дискриминација не уредува наставни програми во училишта. Сеопфатно сексуално образование е единствен начин за надминување на сериозните недостатоци од знаења и информации поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје кај младите, сексуалниот развој, како и слични теми кои се клучни за младите. Да бидам кратка и јасна- Доколку МОН сака пладите да престанат да добиваат одговори за своите прашања на интернет, на непроверени форуми или сајтови тогаш итно да почне да припрема терен за воведување на ССО.

Какво ќе биде влијанието на новиот Закон врз медиумите? Ќе им се наметне ли должност како правни лица да ги филтрираат изјавите кои ги емитуваат во етер, а содржат хомофобија, бифобија и трансфобија и други форми на дискриминација или ќе се туркаат под превезот на религијата и слободата на изразување?

И.Ц.: Медиумите веќе ја имаат таа обврска. Кога истите не ја почитуваат тие го кршат постоечкиот закон, законот за аудио и аудиовизуелни медиумски содржини, етичкиот кодекс на новинарите итн. За дискриминацијата во медиумите нема изговор.

Прифаќањето на ЛГБТ+ заедницата не може се случи единствено преку правниот систем туку потребна е поголема општествена промена. Сепак, новиот Закон со сигурност позитивно ќе влијае кај заедницата, а и на општеството. Очекувате ли зголемен број на лица кои јавно ќе се изјаснат како дел од заедницата што конечно би значело почеток на вистинско прифаќање на ЛГБТ+ лицата во Македонија? Какви се очекувањата од Законот и позитивниот став на Владата по сликата за ЛГБТИ лицата?

И.Ц.: Мислам дека е тоа процес кој одамна сме го започнале. Новиот закон може да го помогне тој пат. Носењето на овој закон ќе биде мотивација за ЛГБТИ луѓето, бидејќи тие препознаваат кога една власт се грижи за нивните интереси. Сепак, прифаќањето на заедницата зависи од многу работи и не се исцрпува во носење закони. Потребно и е реформирано образование, медиуми кои се пријатели на заедницата, здравство кое не дискриминира, полиција која штити и конечно јавност која е еманципирана и верува во слободата и правата на сите и за сите.

Доктор Ирена Цветковиќ е доктор по родови студии и директорка на Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“