Преку Иницијативата за рамноправен однос на Владата на Р.М. кон ЛГБТИ лицата во државата, обоени преку 35 објави (речиси сите објави во месец јуни) на официјалната Фејсбук страна на Владата во боите на виножитото, со цел акцентирање на потребата за што побрзо решавање на проблемите со кои се соочува една од најмаргинализираните и најдискриминирани групи во општеството.


Иницијативата продолжува и во претстојните денови од месец јуни, месецот на гордоста.

Повеќе детали и за тоа како можете да се вклучите и вие, можете да прочитате овде.