Во раните 2000-ти наместо барање одговори на битни прашања за човештвото, дилемата беше, знае или не Бритни да пее. Цела симптоматологија укажуваше на тоа дека кога пеењето е во прашање, Бритни е практично инвалидно лице. Но, доколку од равенството не исклучите нас, 80% огорчени хомиќи во Македонија, мислењата беа поделени.

Во продолжение е протеченото видео, со реалните и сирови вокали снимени за еден од најголемите хитови на госпожа Спиарс. Што мислите вие?

Сепак Ноне?